Privacybeleid

Achterhoek Tour Rally beschermt uw privacy

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Achterhoek Tour Rally niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site.

Achterhoek Tour Rally aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

 

Artikel 1: Algemeen

De website: achterhoektourrally.nl is eigendom van State of Art Achterhoek Tour Rally.
Achterhoek Tour Rally houdt zich aan de huidige wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming persoonsgegevens.
Deze privacy verklaring bevat informatie over de doeleinden die Achterhoek Tour Rally bij de verwerking van uw persoonsgegevens nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop je jouw rechten ten aanzien van jouw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Omhoog

 

Artikel 2: Gegevensverwerking

Achterhoek Tour Rally verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze website ten behoeve van haar bedrijfsvoering en om website statistieken te kunnen ontwikkelen en/of bijwerken. Achterhoek Tour Rally zal de door jouw verstrekte informatie nooit doorverkopen of verhuren of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden, behalve:

  • aan derden die worden ingeschakeld om de door jou aangevraagde informatie te leveren;
  • indien Achterhoek Tour Rally hier wettelijk toe verplicht wordt.

Omhoog

 

Artikel 3: Cookies

Achterhoek Tour Rally verzamelt diverse informatie over het gebruik van deze website, met inbegrip van uw schermresolutie, browserinstellingen, de bezochte pagina’s, bezochte vorige en volgende websites en de duur van een gebruikerssessie. Deze gegevens verzamelt Achterhoek Tour Rally met behulp van een cookie, welke op uw harde schijf geplaatst wordt. Indien je dit wenst kun je het accepteren van cookies in je browser uitzetten.

Omhoog

 

Artikel 4: Websites van derden

Deze privacy verklaring is niet van toepassing op alle websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Omhoog

 

Artikel 5: Aanpassingen Privacy Statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Omhoog

 

Artikel 6: Vragen en informatie

Als je vragen hebt over de manier waarop Achterhoek Tour Rally met jouw persoonlijke gegevens omgaat of je wilt dat wij jouw persoonlijke gegevens wijzigen of verwijderen, dan kun je contact met ons opnemen.

Omhoog